Mail me!

Jeg ville gerne have haft små mail-me- links på alle disse sider. Men jeg er så led og ked af uopfordret junk-mail, at jeg ikke ser mig i stand til det. For at undgå mail-misbrug benytter jeg en brug-og-smid-væk-adresse. Når der bliver for meget spam, ændrer jeg den.

Lad derfor være med at huske denne adresse.

Hvis du gerne vil have min permanente email-adresse, så start med at sende mig en mail...

Mail me!

I'd love to have little mail-me links all over this site. But I'm so fed up with unsolicited bulk mail, that I can't afford it. To circumvent the never resting spambots, I am using a mail alias, that will be changed whenever it begins to receive spam.

Therefore do not bookmark this address.

If you want a permanent address for bookmarking, please send me an email, and let's talk...

Opdateret
05-04-2015
Gert Galster
Gg