Har arketyper en plads i GEpj?

Arketyper i GEPJ

En studierapport fra tredje år ved Sundhedsinformatik,
Aalborg Universitets åben uddannelse

 

Maj 2004

 

Vejleder
Margit Kristensen

Forfatter
Gert Galster

Se rapport (PDF, 1.1 MB)

Se examenspræsentation (PDF, 0.7 MB)

Fejl, mangler og tilføjelser

07-12-2004
Der er udkommet en ny version af GEPJ, som eksplicit er baseret på arketyper. Det giver anledning til, at mit dokument om Interventionsresultat med arketyper er omskrevet.

14-09-2004
Jeg er på egen hånd gået i gang med at se på, hvad arketyper rigtigt kan bruges til i GEpj. Indtil videre kigger jeg kun på arketypemodellering af Interventionsresultat. Siden vil jeg - hvis jeg får tid - gå i krig med Intervention og Tilstand.

06-08-2004
Slideshow anvendt ved fremlægelse af projektet i SeSI er tilgængeligt her.

15-07-2004
Projektet har givet anledning til en del feed-back, hvoraf specielt kritik fra Pernille Stadel har fået mig til at revurdere, hvordan GEpj-komponenter (fx klassen Interventionsresultat) skal modelleres for at være velegnede til arketypificering.
Konklusionen er, at GEpj i sin nuværende udformning (version 2.0) ikke indeholder komponenter, som er velegnede til arketypificering - dvs heller ikke Interventionsresultat.
Hvis man vil udtrykke GEpj som en stabil og arketype-egnet logisk model, vil jeg anbefale den nedenstående modellering, som viser dele af GEpj, som med fordel kan arketypificeres:

Remodelleret Interventionsresultat

- hvor klasserne R_* ikke skal bære objekter af typen Journalføringskontekst. Bemærk at de nuværende GEpj-klasser ResultatContainer og ResultatElement derved er overflødiggjort.

Remodelleret Intervention

- hvor klasserne I_* ikke skal bære objekter af typen Journalføringskontekst. Bemærk at den her viste rekursion til Intervention er identisk med GEpjs "udgør delintervention af". Interventions øvrige rekursioner er ikke arketypespecificerede.

17-06-2004
Slideshow anvendt ved eksaminationen er tilgængeligt her.