Beslutningsprocesser i Sundhedsstyrelsens EPJ-model

- en vurdering af centrale elementer

 

En studierapport fra første år ved Sundhedsinformatik,
Aalborg Universitets åben uddannelse

 

Maj 2001

 

Vejleder
Sten Christophersen
Projektdeltagere
Anniken Karlsen
Gert Galster
Helge Tor Kristiansen
Lise Karlsen

Se rapport (PDF, 370 kB)